Brak statusu czynnego podatnika VAT nie powinien pozbawiać nabywcy prawa do odliczenia podatku od towarów i usług (VAT) – wynika z niedawnego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TS UE). Tym samym potwierdzono kolejny raz stanowisko dotyczące odliczania podatku przez kontrahentów, którzy nie mają statusu podatnika czynnego.

Październikowy wyrok TS UE (sygn. akt – C-101/16) to kolejny już wyrok potwierdzający dotychczasowe stanowisko. Sprawa dotyczyła  podatnika z Rumunii. Kontrahent podatnika został uznany przez rumuński urząd skarbowy za nieaktywnego – w efekcie kontrahenta wykreślono z rejestru podatników VAT czynnych. W konsekwencji nabywcy – zgodnie z prawem krajowym – nie przysługiwało w takim przypadku prawo do odliczenia podatku z faktury, wystawionej przez podmiot niewidniejący w rejestrze podatników czynnych.

Rumuński sąd uznał, że podatnik powinien wcześniej sprawdzić, czy kontrahent posiada status podatnika VAT czynnego. Zgodnie jednak z wyrokiem TS UE, brak takiego statusu nie powinien skutkować pozbawieniem nabywcy prawa do odliczenia VAT.

Jak oceniają eksperci firmy doradczo-audytorskiej Grant Thornton, sprawa jest istotne także w kontekście Polski, ponieważ krajowe urzędy skarbowe często zajmują odwrotne względem wyroków TS UE stanowiska. Zdaniem ekspertów, dobrym przykładem jest to, że organy podatkowe wciąż wzywają podatników do korygowania plików JPK_VAT oraz deklaracji o faktury wystawione przez kontrahentów nieposiadających statusu podatnika VAT czynnego.

źródło: www.podatki.biz