Rząd przyjął we wtorek projekt ustawy o obniżeniu podatku CIT dla małych przedsiębiorców. Od 2017 roku podatek CIT będzie wynosił 15 procent.

– To jest rozwiązanie, które ma dać możliwość małym przedsiębiorcom rozwijania się, budowania kapitału swoich firm, budowania pozycji swoich firm i wreszcie – wypełnienie tej zasady, którą przyjęliśmy w naszym programie gospodarczym, mówiącej o tym, że małe firmy mają stawać się średnimi, średnie – dużymi, a te duże mają – w zamyśle naszego projektu gospodarczego – móc i mieć szansę konkurowania z największymi na rynkach światowych – zaznaczyła premier Szydło.

Poinformowała, że projekt ustawy zostanie w najbliższym czasie skierowany pod obrady Sejmu.
– I mam nadzieję, że Sejm szybko ten projekt przyjmie tak, ażeby mógł zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2017. – powiedziała premier.

Obecny na konferencji wiceminister finansów Wiesław Janczyk podkreślił, że małe firmy są obciążone w dużo większym stopniu kosztami zwykłego funkcjonowania niż większe podmioty.
– Nie mogą korzystać z efektu skali, jak robią to duże firmy, korporacje – powiedział.

Zauważył jednocześnie, że obecnie małe firmy skutecznie ubiegają się o wzrost swoich przychodów i skutecznie rywalizują również w eksporcie.
– Chcemy dać im lepsze warunki do funkcjonowania – podkreślił.
Poinformował o oszacowanych kosztach budżetowych obniżenia podatku CIT dla małych firm.
– Wyliczone skutki finansowe po stronie budżetu państwa oszacowaliśmy na kwotę 270 mln – podał.

– Uznaliśmy, że możemy od 1 stycznia przyszłego roku taką regulację obniżającą stawkę podatku CIT z 19 do 15 proc.
wprowadzić, z uwagi na to, że będziemy mieli już zaawansowane działanie zmian systemu podatkowego – dodał wiceminister.

W tym kontekście wymienił m.in. uszczelnianie systemu podatkowego.

– Te ubytki w postaci płaconego podatku będą zrekompensowane właśnie poprzez działanie tamtych regulacji:
zarówno po stronie ubytku nieznacznego dochodu szacowanego na ok. 62 mln zł rocznie w kasie jednostek samorządu terytorialnego, jak i kwoty ok. 200 mln zł rocznie ubytku dochodów z tytułu tej operacji po stronie dochodów budżetu państwa – wymienił.

Niższą daninę zapłacą przedsiębiorcy, których przychód ze sprzedaży brutto nie przekracza 1 miliona 200 tysięcy euro.
Według danych z 2014 roku regulacja może objąć 393 tysiące małych firm.

Zmiana wiąże się z kosztem dla finansów państwa. Rocznie jest to około 270 milionów złotych.
Urzędnicy ministerstwa finansów są przekonani, że ubytek ten będzie uzupełniony dzięki uszczelnieniu systemu podatkowego.

Regulacja może wejść w życie od przyszłego roku.

Źródło: money.pl