Skip to main content Skip to search
ul. Łazówka 21, 34-100 Wadowice
NIP: 5512633892
Pn - Pt: 8:00 > 15:00
+48 530-125-381
biuro@wdbwadowice.pl

Usługi księgowo – kadrowe

USŁUGI

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mniejszych i większych firm, jako biuro podatkowo – rachunkowe oferujemy szereg usług księgowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb i oczekiwań klientów.

Oferujemy różne formy współpracy takie jak przejęcie wszystkich czynności księgowych, podatkowych i kadrowych przez nasze biuro w naszej siedzibie lub w siedzibie klienta.

ZAKRES USŁUG:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości i zakładowymplanem kont (pełna księgowość),
 • opracowywanie zakładowych planów kont,
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji podatkowej ryczałtu ewidencjonowanego,
 • prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz podatku od towarów i usług,
 • sporządzanie bilansu rocznego, w tym: bilans wraz z załącznikami, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa,
 • prowadzenie spraw kadrowo – płacowych /umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło/Kompleksową obsługę zatrudnienia zgodnie z wymogami prawa pracy i ustawą o ochronie danych osobowych oraz aktualnymi przepisami ZUS,
 • zakładanie i bieżące prowadzenie akt osobowych,
 • rozliczanie i ewidencjonowanie czasu pracy pracowników,
 • nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy bez naruszania prawa pracy,
 • naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy,
 • rozliczanie składek z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych dla Urzędów Skarbowych i podatników,
 • sporządzanie miesięcznych, półrocznych i rocznych rozliczeń podatkowych,
 • sporządzanie i przekazywanie sprawozdań finansowych i statystycznych do
 • właściwych urzędów,
 • prowadzenie wszelkich rozliczeń z ZUS,
 • pomoc przy zakładaniu podmiotów gospodarczych,
 • reprezentowanie przed urzędami skarbowymi,
 • doradztwo podatkowe i prawne w zakresie naszych uprawnień i kompetencji,
 • doradztwo księgowe i prawo gospodarcze,
 • przygotowywanie wniosków do UP
 • doradztwo i świadczenie usług w zakresie organizacji nowych spółek handlowych,
 • pozyskiwanie kredytów bankowych,
 • przygotowywanie wszelkiej dokumentacji do leasingu,